Retourneren en omruilen

Recente levering

Transportschade, manco of artikel niet in orde?
Controleer altijd de verpakking op eventuele beschadiging en het aantal colli's van de geleverde zending voordat u tekent voor ontvangst.

 • Noteer eventuele beschadigingen of manco's  op de vrachtbrief of de handterminal van de transporteur.
 • Neem binnen 3 werkdagen na ontvangst van de geleverde zending contact met ons op om de schade of manco te melden.

Reparatie technische dienst

Uw apparaat opsturen met service ordernummer
Vraag a.u.b. eerst een service ordernummer bij onze technische dienst aan voordat u het apparaat opstuurt naar ons, bijvoorbeeld voor reparatie. 

 • U kunt het apparaat sturen naar:

          SALM EN KIPP
          [uw service ordernummer] 
          T.a.v. afdeling TD
          Merwedeweg 5 
          3621 LP  BREUKELEN

Customer Support

+31 (0) 346 - 26 90 90

Technische Dienst

+31 (0) 346 - 26 90 98

Wij ontvangen graag de volgende informatie:

 • Reden/omschrijving afwijking
  Bijvoorbeeld: transportschade, manco (hoeveelheid, artikel, adres etc.)
 • Afleverdatum en afleveradres
 • Ons ordernummer en/of uw referentie (vermeld op pakbon/factuur)
 • Artikelnummer en omschrijving
 • Bij apparatuur: serienummer (vermeld op pakbon en/of op het apparaat)
 • Bij transportschade: foto's van het beschadigde artikel en/of de verpakking

SALM EN KIPP en/of een schade-expert namens onze verzekeraar behoudt zich het recht voor om de transportschade van het artikel/verpakking op locatie van jouw bedrijf te komen beoordelen.

Retourzending: RMA-nummer

 • Je ontvangt van ons een RMA-nummer
 • Stuur het artikel binnen 5 werkdagen na ontvangst van het RMA-nummer naar: SALM EN KIPP - Merwedeweg 5 - 3621 LP - Breukelen
 • Na deze periode vervalt de RMA-aanvraag en daarmee de mogelijkheid tot retourneren
 • Verpak het artikel in een stevige kartonnen doos van hoge kwaliteit (bij voorkeur in originele verpakking, samen met de (kopie)pakbon en i.v.t. een decontaminatieverklaring
 • Bevestig het RMA-label (retouretiket) op de verpakking of vermeld het RMA-nummer duidelijk op de verpakking

De retourzending wordt door ons geaccepteerd als deze compleet (inclusief alle accessoires/toebehoren) en afdoende beschermd verpakt is.
SALM EN KIPP is niet verantwoordelijk voor transportschade veroorzaakt door slechte verpakking en/of eventuele gebruikersschade.

Verzendkosten
Afhankelijk van de reden van de retourzending zijn de verzendkosten voor ons of voor jouw bedrijf, dit ter beoordeling van SALM EN KIPP. Als de verzendkosten voor rekening van jouw bedrijf is, dan dient het artikel franco aan ons verstuurd te worden.

(Credit)factuur
Zodra het artikel bij ons binnen is, sturen wij (indien van toepassing) een creditnota of een factuur.

Ter bescherming van onze medewerkers is het noodzakelijk dat alle apparatuur en/of onderdelen vrij zijn van biologische, chemische en/of radioactieve besmetting.

Wij accepteren uitsluitend apparatuur/onderdelen die:

 • Adequaat zijn SCHOONGEMAAKT en ONTSMET;
 • Voorzien zijn van een ingevuld decontaminatieverklaring die is ondertekend door een bevoegd persoon.

Wij stellen jouw medewerking voor het garanderen van een veilige en risicoloze werkomgeving bijzonder op prijs!

SALM EN KIPP is aangesloten bij Stichting Open. Deze stichting staat ons bij met het voldoen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot het inzamelen en het milieuvriendelijk recyclen van professionele (B2B) elektrische en elektronische appratuur, waaronder laboratoriumapparatuur.