Telnr. +31(0)346 269090

 

Zoek in alle pagina's

Vlamfotometers

sherwood dual channel vlamfotometer model 420-2

Sherwood Scientific Ltd, ontwikkelt en produceert al meer dan 50 jaar onder andere Single channel vlamfotometers en Dual Channel vlamfotometers en chloride analysers.

Vlamfotometrie

Vlamfotometrie wordt ook wel vlam atomaire emissie spectrometrie genoemd.

Deze analyse techniek is een snelle, gevoelige en eenvoudige manier om te bepalen of er sporen van metaalionen in oplossing aanwezig zijn.

De juistheid van deze analyse van de verdunde waterige oplossingen is ongeveer 1-5%.

De techniek wordt veel gebruikt voor de analyse van Natrium, Kalium, Lithium, Calcium en Barium. Vlamfotometrie is een snelle en goedkope manier om de betreffende metaalionen te meten.

Principe van de techniek

Atomaire-emissiespectrometrie of AES (soms ook aangeduid met Vlam Emissie Spectroscopie: VES) is in de scheikunde een kwantitatieve analytische techniek die de elementen-samenstelling van een monster kan vaststellen.

De techniek is gebaseerd op het effect dat metaalionen licht uitzenden wanneer ze in een vlam worden gehouden.

De kleur van de vlam is namelijk afhankelijk van de metaalzouten die in het monster zitten.

Metalen zullen door de hitte van de vlam in een hoge energie niveau komen ( excitatie niveau ) bij het terug vallen naar de normale energie toestand ( grond toestand) zal er energie vrijkomen in de vorm van gekleurd licht.

De golflengte van het licht is afhankelijk van het soort metaal. Door de emissielijnen van de vlam te bestuderen kan de samenstelling van het monster achterhaald worden.

In een atomaire-emissiespectrometer wordt gebruikgemaakt van een zeer zuivere en zeer hete vlam, en worden de monsters in opgeloste vorm door een slangetje met zeer constante snelheid in de vlam gebracht.

De emissielijnen voor elementen waarin men is geïnteresseerd worden kwantitatief gemeten door het licht dat door de vlam wordt uitgezonden via een tralie- of filtersysteem te ontleden, en met een fotomultiplier het spectrum te analyseren.


Emissielijn van Natrium

Fig. 1. Emissielijn van Natrium ( oranje gele lijn op 589 nm )

Bij een filtersysteem kan men meerder metalen meten door filters te plaatsen die verschillende golflengten absorberen.

De intensiteit van het uitgezonden licht binnen een bepaald concentratiegebied is recht evenredig met de concentratie atomen.


Sherwood Single Channel Vlamfotometer Model 410

Fig. 2 Sherwood Single Channel Vlamfotometer Model 410 *Sherwood Dual Channel vlamfotometer model 420

Fig. 3 Sherwood Dual Channel vlamfotometer model 420 *


*Sherwood Vlamfotometers kunnen gebruikt worden voor de analyse van Natrium, Kalium, Lithium, Calcium, Barium, Cesium, Rubidium en Strontium.
Elk soort atoom kan slechts licht van bepaalde golflengtes emitteren of uitzenden, namelijk diegene die overeenkomen met de verschillen in de energieniveaus van het atoom.

Via de constante van Planck is het verschil in energie gekoppeld aan de golflengte (kleur) van het uitgezonden licht:

E = h . v


of anders:

E = h . c / λ


waarin


E = de energie is, gekoppeld aan de golflengte
h = de constante van Planck is
ν = de frequentie van het uitgezonden licht is
c = de lichtsnelheid is
λ = de golflengte van het uitgezonden licht is


Sherwood M420Cs Vlamfotometer

Sherwood M420Cs Vlamfotometer salmenkipp lab apparatuur

De M420Cs is het nieuwste model van Sherwood in de vlamfotometer serie.


Ontworpen voor degenen die hun vlam fotometer voorzien willen hebben met een interne Cesium referentie: Dit is vooral handig voor klinische Lithium bepalingen.


De M420Cs biedt een precisie (% CV) van ≤ 0,5, die nu ook leverbaar is bij alle nieuwe modellen van de dual-channel serie (de M420 & M425) en is uitgerust met vier fotodetectoren en filters: Na-, K, Li en Cs.


Door de toevoeging van een Cesium referentie kanaal kan de gebruiker met Cesium of Lithium als een interne referentie werken.
Deze mogelijkheid biedt een grotere flexibiliteit; gebruikers hebben de mogelijkheid om te kiezen op basis van de monster matrix of bestaande procedures ontwikkeld voor andere vlam fotometer systemen.
Een praktisch voorbeeld waar de cesium-optie een voordeel heeft, is analyse van Lithium in klinische monsters waarbij nog steeds geprofiteerd wordt van de verbeterde precisie door gebruik van een interne referentie.


•RS232 for data output to a printer or PC when installed with the Regulated BlueNotes 420 Software package.


KENMERKEN M420Cs vlamfotometer:


• Cesium of Lithium referentie naar keuze.

• Ingebouwde firmware met digitale blanking, kalibratie en monstername voor een hoge kalibratiesnelheid en monsterdoorvoer.

• Gelijktijdige meting van maximaal twee van de drie beschikbare elementen (natrium, kalium en/of Lithium).

• Gelineariseerde natrium waarden over het verwachte klinische concentratiebereik (bij een verdunning van 1 op 200).

• Verbeterde precisie met de interne referentie (< 0.5%CV voor waterige standaardoplossingen).

• Solide veiligheidsvoorzieningen waaronder vlam detectie en een veiligheidsafsluiter voor gas bij een lage luchtdruk.

• Twee ingebouwde digitale displays voor de weergave van kalibratie en analysewaarden voor elk kanaal, analoge uitgangconnectoren voor gebruik van grafische recorders en on-line analysesystemen.

• Onderhoud te verrichten zonder extra gereedschap, eenvoudige toegang tot de mengkamer en brander voor het reinigen.

• RS232 voor data output naar een printer of PC waarop het BlueNotes 420 softwarepakket is geïnstalleerd.


pdfBrochure Flame M420Cs.pdf839.86 KBResultaten 1 - 3 van 3Show:     items per pagina
Resultaten 1 - 3 van 3Show:     items per pagina