Telnr. +31(0)346 269090

 

Kwik analyse, voor iedere matrix de juiste oplossing

Milestone kwik analysers 

De gevaren van kwik voor milieu en de gezondheid

Kwik wordt beschouwd als een chemisch element wat zeer schadelijk is voor het milieu en gezondheid. Kwik verplaatst zich over lange afstanden in de atmosfeer, hoopt zich op in het milieu en ecosystemen en heeft een negatieve invloed op de gezondheid van mens en dier.

Hoeveelheid meten van kwik

De hoeveelheid kwik - afkomstig uit verschillende natuurlijke bronnen - is in het milieu door menselijke activiteiten aanzienlijk toegenomen door o.a. het opwekken van energie uit fossielbrandstoffen, winnen van gas en olie, verbranden van afval, metaalwinning, smelten en bewerking van metalen en de intensivering van de industrie. Om dit te meten heeft Milestone kwikanalyzers ontwikkelt die kwik meten op verschillende concentratie niveaus in diverse matrixes van drinkwater tot brandstoffen.

Kwikanalyzer DMA80 Kwikanalyzer DMA1  Kwikanalyzer DMA80 L  Kwikanalyzer FMA80
Kwik analyse DMA-80 Direct Mercury Analyzer Kwik-analyzer DMA-1 Kwikanalyse  DMA80L  Kwikanalyse Fluorescentie 

 

Directe kwikanalyzer DMA-80 en de DMA1

Met meer dan 1.300 units in 80 verschillende landen over de hele wereld geïnstalleerd, is de DMA-serie de meest succesvolle directe kwik analyzer in de markt.

Deze snelle analyzers zijn ontwikkeld voor analyse van kwik in vaste-, vloeibare- en gas monsters zonder monstervoorbereiding. Ze zijn gebaseerd op de principes van thermische ontleding van monster materiaal, kwik absorptie op een amalgamator en detectie via atoom absorptie-spectrometrie. De kwikanalyzers analyseren - zonder monstervoorbereiding -  kwik in 5-6 min.

De DMA 80 serie kan worden uitgebreid met een gaskit!

Toepassingsgebieden:
Analyse van kwik in van vaste stoffen en vloeistoffen
Analyse van kwik in kolen
Analyse van kwik in ruwe olie

Nieuwe kwikanalyzers DMA80L en de FMA-80

Gebaseerd op een innovatieve en unieke combinatie van CV-AAS, koudedamp Atoom Absorptie Spectrometrie (DMA80L) en CV-AFS, koudedamp Atoom Fluorescentie Spectrometrie (FMA-80)

FMA 80
Detectie via AFS (Atoom Flourescentie Spectrofotometrie) is uw keuze voor het meten van kwik op trace niveau door de hoge gevoeligheid en zeer lage detectielimieten. AFS heeft een betere lineariteit en stabielere basislijn dan AAS.

Toepassingsgebieden:
Water:
drinkwater, oppervlaktewater, grondwater, afvalwater
Voedsel:
granen, meel, vis, vlees, babyvoeding, suiker, enz.
Omgevingsmonsters: sedimenten, bodem, afvalwater, as, slib, enz.
Chemicals: olieproducten, harsen, lijmen, kunststoffen, oplosmiddelen, enz.
Mineralen, geologische monsters: ertsen, metalen, legeringen, steenkool, enz.

DMA80L
Detectie via AAS (Atoom Absorptie Spectrofotometrie) werkt beter voor complexe matrices en heeft minder last van interferenties.

Toepassingsgebieden:
Water:
drinkwater, oppervlaktewater, grondwater, afvalwater
Voedsel:
destruaten van voedingsmiddelen
Mineralen:
destruaten ertsen, bodem en sedimentmonsters

Diverse ASTM, EPA,  ISO, NEN en EN normen voor Kwikanalyse die met Milestone kwik analyzers uitgevoerd kunnen worden.

Voor het destrueren / ontsluiten van monsters verwijzen wij u ook naar:

- Ethos
- Ultra wave
- Digiblock